Tutvustus

Mittetulundusühing Emajõe Aeruklubi sai alguse 27. novembril 2014. a.. Soovisime luua spordiklubi, kus treenijad tunneksid end alati koduselt, kus positiivsus oleks õhust tunda ja igaüks leiaks võimaluse ennast arendada ning uusi väljakutseid leida. Põhikirjaliseks eesmärgiks sai seatud mitmekülgse sportliku tegevuse viljelemine, aerutamise ja sõudespordi propageerimine ning tingimuste loomine kehalise ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmiseks. Ühingu tegevustes ootame osalema aerutamisest ja sõudmisest huvitatud lapsi, nende vanemaid ning mainitud spordialade harrastajaid ja toetajaid. Emajõe Aeruklubis leiab endale sobivaid treeningtegevusi nii seitsme- kui ka seitsmekümneaastane. Soovime ühendada aerutajate eliiti ja harrastajaid, veterane ja noori. Eesmärgiks on kaasata noori ja täiskasvanuid aerutamise kui spordiala juurde, pakkudes neile süstematiseeritud treeningvõimalusi, aga ka võimalust treeneri poolt saadud üld- või individuaalkavade alusel ise kilomeetreid koguda.

Emajõe Aeruklubi on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja Eesti spordiregistrisse ning on Eesti Aerutamisföderatsiooni ja Eesti Sõudeliidu liige.

Draakon-Aidus

Emajõe Aeruklubi esindus draakonpaadiga Aidus